IT i skolen – hvorfor og hvordan?

Kursus for IT-ressourcepersoner

Der er interessante, kreative og udviklende potentialer i at inddrage digitale teknologier i undervisningen. Dog er der en vis uforudsigelighed i, hvilke roller digitale teknologier kan komme til at spille.

De fleste kan nok blive enige om, at der skal være et pædagogisk sigte med inddragelse af IT i skolen, at underviseren er vigtig i den didaktiske brug af teknologien, og at det ikke må blive ‘teknologi for teknologiens skyld’. Dette er dog ofte lettere sagt end gjort. 

 

  • Hvordan får man de digitale teknologier til at harmonere med skolens grundlæggende værdier? 
 
  • Hvordan fastholder vi et pædagogisk og didaktisk fokus, når vi inddrager IT i undervisningen
 
  • Hvordan får man skabt en fælles forståelse og et fælles sprog for digitale teknologiers muligheder og udfordringer i en skolekontekst? 
 
  • Hvordan får man skabt et bæredygtigt fundament for vidensdeling og videnskabelse blandt ressourcepersoner, pædagogisk personale og ledelse?
 
 

Dette og meget mere forsøger vi at belyse i dette kursusforløb.

Kursusforløbet har som mål, at deltagerne tilegner sig viden og færdigheder til at kunne inspirere og støtte op om den daglige brug af IT i undervisningen. Kurset vil indeholde en vekslen mellem oplæg, praktiske øvelser og vidensdeling mellem deltagerne.

Kursusforløbet retter sig mod dig der er IT vejleder, IT-ressourceperson eller blot ønsker, at blive klogere på muligheder og udfordringer i inddragelsen af IT i en skolekontekst.

Du vil som deltager på dette kursusforløb få et dybdegående kendskab til muligheder og udfordringer i brugen af pædagogisk IT. 

Du vil stifte bekendtskab med pædagogiske og didaktiske teorier, der direkte eller indirekte forholder sig til brugen af IT i en undervisningskontekst. Samtidig giver kursusforløbet bud på konkrete værktøjer og arbejdsgange, der kan understøtte og fremme den daglige brug af IT i skolen. Udgangspunktet for dette kursusforløb er en undersøgende, skabende og kollaborativ tilgang til undervisning og læring.

 

Indhold

  • Mediepædagogisk vejledning og indsigt i mediedidaktiske læreprocesser og didaktiske design

  • Metoder og teknikker til at indgå i og facilitere mediepædagogisk udvikling, vejledning og videndeling på egne skoler. 

  • Digitale mediers betydning i et dannelses- og læringsperspektiv.

  • Analyse og vurdering af digitale læremidler og værktøjer.

  • Konkrete øvelser med en bred vifte af digitale værktøjer bl.a. filmredigering, lydproduktion, grafisk design, simpel programmering etc.


Undervisere

Stine Liv Johansen. Forfatter, lektor, ph.d. Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet

Christoffer Dithmer. IT-pædagogisk konsulent, Vallensbæk Kommune

Rune Bundsgaard. Pædagogisk antropolog og projektleder

Lars Levin. Leder af IT, lærings- og velfærdsteknologi, SOSU Fyn

Jakob Steensig. Medielærer på Den frie Lærerskole


Tid

Kursusforløbet for IT-ressourcepersoner er fordelt på to internatkurser i forårssemestret 2023

Modul 1: tirsdag den 18.april kl.10.30 – onsdag den 19. april 12.15 2023

Modul 2: tirsdag den 23.maj kl.10.30 – onsdag den 24. maj 12.15 2023

Pris

9000 kr.+ moms. Prisen dækker undervisning, kost og logi på enkeltværelser.

Du kan ansøge kompetencefonden om individuel støtte til kurset.

Info om Den Statslige Kompetencefond