Tidligere
Næste

OBS. Vi har et par ledige pladser til skolestart august 2021.

Læs mere her

I læreruddannelsen på Den frie Lærerskole skal de studerende i 3-ugers praktik på 1. og 2. studieår. Hele det 3. studieår er et arbejdspraktikår.

Læs mere her

På Den frie Lærerskole kan du løbende deltage i kurser og efter- videreuddannelse i et levende studiemiljø.

Læs mere her

NYHEDER

Ny forstander på Den frie Lærerskole

Styrelsen har nu i tæt samarbejde med repræsentanter fra både studerende, lærergruppe og de teknisk-administrative medarbejdere gennemført en vellykket proces med ansættelse af en ny forstander på Den frie Lærerskole.
Blandt 23 gode ansøgninger kunne vi udvælge fem til første samtale og dernæst tre af disse til anden samtale. Vi har mødt velforberedte, engagerede og motiverede ansøgere, der alle på hver sin måde har givet bud på og ideer til, hvordan vi kan lave en god og fri læreruddannelse. Det er en privilegeret situation, som har styrket både processen og valget af forstander.
Styrelsen er derfor glade for at kunne meddele, at Rasmus Kolby Rahbek er ny forstander på Den frie Lærerskole pr. 1. august 2021.

Kort om Rasmus Kolby Rahbek

Rasmus kommer fra en stilling som senioranalytiker ved Videncenter for Folkeoplysning. Frem til 2020 arbejdede han i 10 år som pædagogisk konsulent i Folkehøjskolernes Forening. Her har han særligt beskæftiget sig med pædagogisk udviklingsarbejde og efteruddannelse af højskolelærere.

Rasmus er forfatter til en række bøger om højskolepædagogik, senest ph.d.-afhandlingen ”Stedets pædagogik – om højskolens opgave og praksis” fra 2019.
Rasmus har desuden tidligere være højskolelærer på Ry Højskole og Brandbjerg Højskole. Ved siden af arbejdet har Rasmus særligt været engageret i frivilligt foreningsliv og bestyrelsesarbejde.

Forankret i de frie skoler
Med valget af Rasmus Kolby Rahbek har Den frie Lærerskole fået en forstander, der kender de frie skoler rigtig godt. Hans syn på skole, menneskeliv og folkeliv flugter med Den frie Lærerskoles formål og idegrundlag, om at uddanne lærere til de frie skoler, inspirere til folkeoplysning, aktivt medborgerskab og deltagelse i det frivillige foreningsliv. Dertil har han et solidt kendskab til undervisning, dannelse og uddannelse, og han vil på den baggrund kunne sikre en fortsat positiv udvikling af Den frie Lærerskoles virke.

Med venlig hilsen
Peter Bendix Pedersen
formand

FACEBOOK