Ekstra mulighed for at besøge Den frie Lærerskole

Åbent Hus tirsdag d. 25. januar aflyses af hensyn til Corona-restriktioner. Vi henviser til åbent hus med fuldt program torsdag d. 24. februar samt besøgsdage med kortere program.

På besøgsdagene er der mulighed for at høre om uddannelsen, møde studerende, deltage i undervisning og få en rundvisning på skolen

Der er plads til 10-12 deltagere på hver besøgsdag, hvorfor tilmelding er nødvendigt. 


Man skal tilmelde sig en besøgsdag ved at sende en mail til Gitte Madsen på vejleder@laererskolen.dk


Optagelse

Den frie Lærerskole optager 71 studerende om året.

Vi har studiestart en gang om året, medio august.

Optagelse sker efter, at en ansøger, der opfylder de formelle optagelseskriterier om alder, arbejdserfaring og forudgående skolegang, har indsendt en individuel ansøgning og efterfølgende har været til en optagelsessamtale med 2 af skolens lærere, hvor der er mulighed for at uddybe og spørge til indholdet af den skriftlige ansøgning. Det er lærerrådet, der tager den endelige beslutning om optagelse.