Eksamensfri uddannelse

Læreruddannelsen på Den frie Lærerskole har siden begyndelsen i 1949 været eksamensfri. Vi mener, vi kan sige det meget bedre, hvad en person har lært eller kan i et fag, ved at skrive en udtalelse om det, frem for at lade det ende i en karakter udtrykt ved et tal.

Men selv om vi ikke afholder eksamen, betyder det ikke, at vi ikke foretager vurderinger af det, vi laver – tværtimod.

På Den frie Lærerskole har vi en række forskellige måder, vi evaluerer på, så vi hele tiden kan få det bedste udtryk for, hvad vi kan, og hvor vi har brug for at udvikle os. Vi inddrager også folk uden for Lærerskolen i dette evalueringsarbejde.

I stedet for et eksamensbevis med karakterer udstedes et afgangsbevis med udtalelser for de gennemgåede linjefag og det pædagogiske / psykologiske fagområde , den faglige hovedopgave, specialet samt en fællesudtalelse, som også dækker den studerendes deltagelse i folkestyret og højskolelivet.

Derudover vedlægges afgangsbeviset en udtalelse fra den skole, hvor den studerende har været i årspraktik.

Søg om optagelse på Den frie Lærerskole