Økonomi - SU​

Man betaler skolepenge for at gå på Den frie Lærerskole, men til gengæld er skolens boliger billige, så den studerende har reelt de samme penge til rådighed som studerende andre steder.

Udgifterne udgør pr. skoleår (pr. 01.01.2022):

Undervisningsafgift kr. 15.100,-
Kost (obligatorisk)   kr.   9.740,-

Skolepengene opkræves i 10 rater pr. skoleår i månederne august til maj (pr. rate kr. 2.484,-) og dækker undervisning, formiddagskaffe og middagsmåltid (kl. 12.35) på alle undervisningsdage. Morgenmad kan købes. Kostforplejningen er lukket i weekenden.

Alle studerende og personalet spiser middag sammen på alle hverdage.

Ud over ovennævnte beløb skal man regne med ca. kr. 2.000-3.000 pr. år til bøger, materialer m.v.

Alle studerende betaler et indmeldelsesgebyr, der henstår til uddannelsens afslutning fratrukket kollektiv erstatning af bortkomne ting fra faglokaler og øvrige faciliteter.
Optagelsen er først endelig når indmeldelsesgebyret på 2.000 kr. er indbetalt