3-ugers praktik på første og anden årgang

Som et led i læreruddannelsen på Den frie Lærerskole skal de studerende i 3-ugers praktik på 1. og 2. årgang. Praktikperioden afvikles i ugerne op til skolernes påskeferie.

Formål:

  •  At de studerende etablerer et personligt og fælles erfaringsgrundlag med tilrettelæggelse, gennemførelse, ledelse og evaluering af undervisning.
  • Udvikle dette fremadrettet i det nære samspil mellem almen- og fagdidaktikken samt dannelsesperspektivet i læreruddannelsen.


Aftalegrundlag:
Det forventes, at der vil være en progression i ansvar og opgaver i de tre ugers praktik.
Den frie Lærerskole stiller dog ikke formelle krav til udformningen af praktikaftalen, men henviser til formålet. Studerende har forskellige forudsætninger og praktikskolerne har vidt forskellige rammer og vilkår.
Det er af afgørende vigtighed, at læreren og praktikanten har en samtale før praktikken starter for at afklare hinandens forventninger, og få en samtale om, hvornår det forventes, at praktikanten eventuelt skal være eneansvarlig for undervisningen. Hvornår og hvordan samtalen finder sted aftales mellem praktikant og skole.
Det er helt op til praktikskolen/læreren og praktikanten at planlægge praktikforløbet, men et forslag kunne være:

Uge 1:
En forvejledning med fokus på at praktikanten følger undervisningen som observatør, og i en samtale giver udtryk for sine egne mål og intentioner, og hvad han/hun har tænkt at gøre i undervisningen senere i perioden.

Uge 2:
Praktikanten påtager sig undervisningsopgaver, og læreren giver en eftervejledning på undervisningssituationen, som er erkendelsesrettet mod kommende undervisningsopgaver.
F. eks.: Hvad gik som forventet? Er der noget, du vil ændre på, når du skal undervise næste gang?

Uge 3:
Praktikanten påtager sig undervisningsopgaver eller overtager undervisningen helt .

Logbog.
En af de primære opgaver for praktikanterne er at eftertænke deres egen og eventuelt andres praksis og få en indsigt i og forståelse for praktikskolens hverdag. Et godt grundlag for det er, at de studerende/praktikanterne øver sig i at beskrive – mundtligt og skriftligt – den undervisning, de selv har stået for eller deltaget i. Da det for mange praktikanters vedkommende desuden er første gang, de er i lærerrollen, opfordres de til at skrive individuelle logbøger. Logbogen er den enkeltes daglige, private registreringer, beskrivelser af hændelser, betragtninger og refleksioner, som ligeledes skal indgå i efterbehandling af praktikken, når de er tilbage på DfL.

Yderligere har de studerende planlagte fokuspunkter, som behandles når de evaluerer praktikforløbet på Lærerskolen.

Tilbagemelding.
Der skal gives skriftlig tilbagemelding (skabelon medsendes) til praktikanten med kopi til Den frie Lærerskole ved praktikopholdets afslutning.

For yderligere oplysninger:

Gitte Madsen, praktikkoordinator
vejleder@laererskolen.dk