Speciale

På det sidste semester af læreruddannelsen på Den frie Lærerskole laver de studerende speciale. I hele semesteret arbejdes der udelukkende med specialet. I specialet bygger de studerende på den undervisning, de har været præsenteret for gennem uddannelsen. De benytter erfaringer fra linjefagene, fra praktikken og fra alle de andre forløb, som de har været igennem tidligere i uddannelsen. Også erfaringer fra møde- og samtale kulturen bliver brugt i flere faser af specialet.

Specialet foregår i grupper på 4-10 studerende og emnevalget er i vid udstrækning frit. Det skal dog være rettet mod den fremtidige lærergerning og dermed være rettet mod undervisning og – eller folkeoplysning. Fordybelsen foregår indenfor afgrænsede emner knyttet til en bestemt elevgruppe i et enkelt fag eller inddrager elementer fra mange fag i et mere tværfagligt speciale.

Specialeperioden bærer præg af intensitet og fordybelse. I afslutningen afholder specialegrupperne kurser for de studerende på de andre årgange, hvor det er et tydeligt krav, at de inden for specialeemnet, kan byde ind med spændende og fagligt velfunderet undervisning.

 

Formål med specialet

De studerende skal gennem specialet have mulighed for at fordybe sig i selvvalgte faglige eller tværfaglige emner, der samtidig indeholder interessante problemstillinger af pædagogisk/didaktisk karakter. Formålet er, at de studerende gennem dette arbejde skal vise, de kan forholde sig reflekteret til lærerprofessionen og professionsudøvelse gennem arbejdsprocesser, der skaber tydelig kobling mellem teori og praksis.

Fokus er derfor rettet mod at skabe grobund for nye perspektiver, ny indsigt og viden i arbejdet med praksis og egen lærerrolle.