Uddannelsens indhold

Da Den frie Lærerskole blev oprettet i 1949, var det på initiativ af en række folk, som kom fra de frie skoler – dvs. efterskoler, friskoler og højskoler. Tanken var at opbygge en læreruddannelse, som specielt sigtede på lærerarbejdet inden for disse skoleformer.

De frie skoler opfatter deres skolevirksomhed meget bredt, og det forventes at læreren, udover at skulle være en dygtig underviser, også evner og har lyst til at  indgå i hele skolens liv.

Man kunne sige, at lærerarbejdet på en frie skole i højere grad er en livsform end et arbejde. Den frie Lærerskole er opbygget og organiseret som en fri skole, så de studerende gennem hele uddannelsen selv lever og uddanner i denne skolekultur

Uddannelsen er bygget op omkring fire uddannelsesområder, som vi kalder

  • Faglighed og undervisningskompetence
  • Folkestyre
  • Fællesskabsaktiviteter 
  • Praktik

Vi arbejder på, at lærere fra Den frie Lærerskole skal være gode til både at undervise, til at deltage i beslutningsprocesserne på den kommende skole og til at indgå i det liv, der er på skolen uden for undervisningen.

De studerendes kvalifikationer inden for disse fire uddannelsesområder bliver beskrevet og vurderet i de studerendes afgangsbevis.