Fællesskabsaktiviteter

Lærerarbejdet i de frie skoler (frie grundskoler, efterskoler eller højskoler) er mere end selve undervisningen. Det er på mange måder mere en måde at leve på, hvor deltagelse i skolelivet med dets mange aktiviteter, danner en helhed omkring arbejde og fritidsliv . 

Vi forbereder vores studerende til det mangesidige arbejde på en fri skole, ved at inddrage en række forskellige aktiviteter uden for undervisningen som en vigtig del af uddannelsen. Vi kalder dette uddannelsesområde for Fællesskabsaktiviteter.

For at lære og få praktisk erfaring med at planlægge og gennemføre store og små arrangementer, har hver årgang f.eks. fået en opgave med at stå for et af skolens traditionsrige arrangementer. 1. årgang tager sig således af revyen, 2. årgang tager sig af dåbsfesten, og 4. årgang tager sig af markedsfesten og af café og underholdning for kursisterne på det årlige Ollerupkursus. 

Morgensang er en selvfølgelig aktivitet på de frie skoler, og det betydningsfulde fællesskabsarbejde som ligger her, lærer de studerende at indgå i gennem studiet. I løbet af året varetager årgangene og lærergruppen på skift de fire ugentlige morgensamlinger. 

I de fleste fag indgår også fællesskabsaktiviteter, hvor der planlægges og gennemføres store og små arrangementer. Musikfagudvalget arrangerer f.eks. to årlige koncerter: forårskoncert og bandfest.

Mange studerende bor på skolen eller i umiddelbar nærhed. Det giver basis for mange forskellige aktiviteter, som ligger i grænselandet mellem det, som kan kaldes en del af uddannelsen, og det, der hører til de studerendes fritid. Mange af disse fritidsaktiviteter giver også færdigheder og kvalifikationer til et kommende lærerarbejde.