Undervisningen

 • Fællesfag
 • Linjefag
 • Valgfag
 • Faguger og elevkurser på hver årgang
 • 4 ugers introforløb på 1. årgang
 • 3-ugers praktik på 1. og 2. årgang
 • Årspraktik på 3. årgang
 • Skriftlige opgaveforløb på 1., 2. og 4. årgang
 • Projektforløb på 2. årgang
 • Specialesemesteret på 5. årgang
 • Studiekredse
 • Fællestimer med foredrag o.lign.

For en nærmere beskrivelse af undervisningsområdets indhold – se under Undervisningsplanen og de enkelte fag