Fællesfag

Fællesfagene er de fag, som alle studerende skal følge.

Der er dels tale om fag, der sigter på udviklingen af den studerendes personlighed i forhold til lærerarbejdet – dvs. udvikler en personlig professionsidentitet og dels fag, der udvikler den studerendes almene lærerkompetencer på tværs af linjefag.

På første årgang er der fire særlige faglige forløb, som ud fra forskellige faglige vinkler fortæller om mennesket i verden. Vi har betegnet disse fællesforløb Fællesskabet, Sproget, Balancen og Tanken.

Fællesfagene på underbygningen er i øvrigt: 

Samarbejde og kommunikation, Fortælling, Pædagogik, psykologi og didaktik samt De frie skolers historiske og aktuelle situation.

På 4. årgang optræder faget Det mellemfaglige, der blandt andet sætter fokus på æstetiske læreprocesser, og yderligere to obligatoriske semesterforløb i almen pædagogik, psykologi og didaktik,  samt et forløb på 5. årgang i pædagogik, psykologi og didaktik rettet mod bestemte målgrupper. Her vælger den studerende, om vedkommende vil arbejde med børn og unge dvs. friskolen, eller unge og voksne dvs. efterskolen og højskolen.