Det mellemfaglige

Fagets formål er at udvikle de studerendes almene lærerfærdigheder og kendskab til varierede undervisningsmetoder. Centralt i faget står begrebet æstetiske læreprocesser.

Grundtvig taler om ”oplivelse” før ”oplysning”. Oplivelsen er sanselig og handler bl.a. om at forbinde viden med følelser/optagethed, hvilket netop karakteriserer den æstetiske læringsmåde. Den æstetiske dimension optræder i fag som billedkunst, håndværk og design, medie, drama og musik, men kan også anvendes som metoder i andre fag. Fagets hensigt er altså at sætte de studerende i stand til at bruge input fra disse fag tværfagligt og som metode i alle faglige sammenhænge.

Faget er opbygget sådan:

  • Et fælles forløb med fokus på at afklare begrebet æstetiske læreprocesser
  • Et fælles forløb opdelt i klasser med fokus på digitale lærerkompetencer
  • Valgbare forløb, hvoraf der skal vælges ét eller to