Fortælling

Timetallet for faget er 57 timer.

De frie skoler har en lang tradition for at bruge fortælling som en central dimension i al undervisning. Chresten Kold opdagede fortællingens pædagogiske potentiale og skoleformen har udviklet traditionen siden. Dertil kommer, at der bredt i undervisningssystemet og i erhvervslivet er opstået stor interesse for fortællingens muligheder i de seneste år.

I dag fremstår fortællingen som en helt central måde at formidle faglighed og livsoplysning, således at børn, unge og voksne engageres i en levende vekselvirkning i undervisningen. Fortælling har dermed muligheder for at være en samværsform, der har identitetsdannende kvaliteter. 

Faget fortælling har som kerneområde den mundtlige fortælling i dens utallige former. Centralt i undervisningsforløbet står anekdoter og små livsfortællinger og den klassiske mundtlige traditions genrer, myter, sagn, saga, kvad, samt litterære fortællinger. De studerende skal tilegne sig  kendskab til de grundlæggende mundtlige fortællegenrer.

Formål:

Det er fagets formål at kvalificere de studerende til at kunne bruge den klassiske fortælletradition og nyudviklingen indenfor området aktivt i deres kommende lærergerning.
Tillige er det formålet gennem fokus på fortællingens historisk-poetiske funktion i skolens undervisning og samvær at give de studerende lyst og kvalifikationer til at videreudvikle fortælletraditionen i de frie skoler.

Mål:

  • De studerende skal øves i at fortælle for en forsamling. De skal træne i at fortælle med opmærksomhed på rum og tilhørere; de skal opnå bevidsthed om at bruge stemme, mimik, gestik og kropssprog som en organisk del af fortællingen.
  • De studerende skal stifte bekendtskab med at improvisere små fortællinger kollektivt og individuelt. 
  • De studerende skal øves i at arbejde med klassiske fortællinger, både korte og mere omfattende, uddrage det centrale, opbygningen og pointerne og på den baggrund selv udvikle en vedkommende og personligt funderet fortælling.
  • De studerende skal kunne fortælle både med synopsis som hjælpemiddel og uden hjælpemidler, frit og mundtligt. 
  • De studerende trænes i at blive gode fortællere i et selvvalgt stof, som kan hentes indenfor de store hovedgenrer fiktion, fakta eller faktion, dvs. overalt hvor et narrativt forløb udfoldes. Der lægges vægt på, at de studerende i responsgrupper arbejder med fortællingens virkemidler, så fortælleteknikken udvikles og forbedres.
  • De studerende skal opnå kendskab til forskellige fortællemodeller.