Semesterfag på 1. årgang

Formål:

De fire store fællesfag på 1. årgang, Balancen, Fællesskabet, Sproget og Tanken er fag, der ud fra forskellige faglige vinkler reflekterer over mennesket og verden, og som sigter på udviklingen af den studerendes personlighed i forhold til lærerarbejdet.

Gennem undervisningen i fællesfagene ønsker vi at introducere og kvalificere de studerende til de opgaver og det ansvar, der er indlejret i lærergerningen både i og uden for klasseværelset. Fagene skal give en form for fælles grunduddannelse, hvor man begynder læreruddannelsen i klasser, lærer hinanden at kende på tværs af fagvalg og diskuterer emner af almen interesse med henblik på at forstå, kvalificere og acceptere forskellige holdninger og synspunkter.

Det faglige indhold er organiseret således:

  • Balancen indeholder temaerne Krop & Sundhed og Mennesket & Naturen
  • Fællesskabet har temaerne Demokrati, Medborgerskab & Verdensborger og Historie & Folk
  • Sproget har temaerne Identitet & Sprog og Tekst & Fremtrædelse
  • Tanken har temaerne Menneskesyn, Etik & Livsoplysning og Erkendelse & Filosofi.


Fagene er således meget forskellige – for eksempel med hensyn til emner, faglige metoder og videnskabssyn – og på Den Frie Lærerskole bruger vi det til at vise nogle grundlæggende forskelligartede syn på mennesket og på verden – men de har også noget til fælles, nemlig:

  • Fokus på at give de studerende en øget almen dannelse af særlig relevans for lærere
  • Fokus på tilegnelse og træning af almene lærerfærdigheder, og det at kunne arbejde i og med  fællesskaber
  • Fokus på den enkelte studerendes personlige udvikling i forhold til at kunne varetage lærerarbejdet i de frie skoler, som er andet og mere end undervisning.


Undervisningen skal desuden give eksempler på og diskutere nogle af de værdier, som frie skoler hviler på – for eksempel værdier som fællesskab, mangfoldighed og frihed.

I sin form skal undervisningen drage nytte af de studerendes livserfaring og forskellighed og være praksisnær med fokus på, at de studerende diskuterer, evaluerer og reflekterer over de opgaver, der ud over selve undervisningen er en del af lærergerningen.