Specielle studieforløb

Der er i løbet af læreruddannelsen på Den frie Lærerskole lagt flere særlige forløb ind både i og imellem fagsemestrene. Disse forløb har hver deres sigte. 

På 1. årgang er det idemæssige, det sociale og det samarbejdsmæssige i centrum. 
Et introforløb – ASA kalder vi det (se nærmere under opslaget om dette) – på tre uger vægter disse forhold således, at den første uge har speciel fokus på de sociale aspekter og kendskabet til Den frie Lærerskole, mens de to sidste uger fokuserer på værdigrundlaget og lærerlivet på de frie skoler. 

De pædagogiske og fagfaglige aspekter vægtes i opgaveforløbene på 1., 2. og 4. årgang, i projektforløbet på 2. årgang og kurserne samt specialet på 5. årgang. 

Dertil kommer de 3 praktikforløb: 3-ugers-praktikkerne på 1. og 2. årgang og årspraktikken på 3. årgang. De beskrives særskilt under praktik.