Linjefag

I uddannelsen på Den frie Lærerskole skal den studerende vælge min. 4 linjefag blandt 16 mulige. Grupperingen af fagene på skemaet begrænser dog valgmuligheden. Grupperingen af fagene fremgår af undervisningsplanen. 

For at få det bedste grundlag for at vælge præsenteres samtlige linjefag i løbet af de første uger. Først derefter vælges de fire linjefag. Det sker prioriteret, og det tilstræbes, at alle får deres valgønsker opfyldt.

Hvis man kommer på venteliste til et valgt fag med sin 2-4-prioritet vælges endnu et fag. Er der plads på holdene, kan der vælges et femte fag.

Kravene om grundlæggende kompetencer er forskellige fra det ene linjefag til det andet.

Linjefagenes timetal er 320, i mediefag, friluftsliv og fysik dog kun 210.