Læreruddannelse​

Fagets timetal er: 320

 

Formål:

Linjefaget har som formål at uddanne dansklærere. Progressionen fra det dannende grundfag til det uddannende linjefag sikrer, at der kan bygges videre på det faglige fundament, der er lagt på grundfaget.

 

Målet er at de studerende:

 • udvikler evne til at opleve, forstå, analysere og vurdere sprog og tekster udfra forskellige syn på tekstlæsning og ved forskellige metoder i arbejdet.
 • udvikler forståelse af sprog- og tekstarbejdets betydning for den personlige udvikling og dannelse.
 • styrker deres viden om sproget i dets form, brug og betydning samt sansen for det personlige, praktiske og poetiske sprog – med henblik på lærerens opgaver som underviser og sproglig vejleder.
 • erhverver indsigt i ældre og nyere litteratur for børn, unge og voksne.
 • udvikler sproglig udtrykslyst og -sikkerhed gennem den skriftlige formulering og den mundtlige fremstilling (samtale og fortælling).
 • erhverver viden om sprogets funktion, indhold og form i lyd- og billedmedier.
 • får kendskab til fagets placering i sociale og kulturelle sammenhænge.
 • opnår kompetence i anvendelse af fagets pædagogik og didaktik.

 

Indhold:

Undervisningens faglige indhold og forløb planlægges i samarbejde mellem hold og lærer. Valg af stof og emner sker udfra fagets kerneområder:

 • Tekstanalyse – Der arbejdes med litteratur i forskellige genrer for børn, unge og voksne og fra forskellige historiske perioder. Billed- og lydmedier samt drama kan indgå. De studerende opnår kompetence i at analysere, vurdere og perspektivere tekster. Forskellige litteraturpædagogiske metoder anvendes og indgår i en didaktiks refleksion over pædagogik og metodik.
 • Litteraturpædagogik – Her behandles forskellige læse- og analysemetoder. I sammenhæng med fagsynet diskuteres forskellige metoder, mål med brug af teksterne og samspillet mellem undervisnings- og arbejdsformer.
 • Sprog og sprogpædagogik – Udfra de faglige grundelementer (lytte, tale, skrive, læse, se og vise) arbejdes der med teori, metoder, analyse og produktion af sprog. Dansk sproglære samt mundtlige og skriftlige udtryksformer kan integreres i arbejdet, ligesom der lægges vægt på lærerens rolle som sproglig vejleder. Der kan desuden arbejdes med nabosprog samt dansk som andetsprog.
 • Fagdidaktik – Fagets mening, mål, metoder og materialer.
 • Danskfagets historie og pædagogik.
 • Planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning og metoder i relation til en given målgruppe.