Drama og teater

Fagets timetal er: 320

Formål:

Drama og teater er et æstetisk fag, hvor det sanselige og oplevelsesmæssige er helt centralt. På lærerskolen ser vi faget i sammenhæng med det grundtvig/koldske menneske-, lærings- og dannelsessyn, hvor bl.a. oplivelse går før oplysning, hvilket vil sige, at en sanselig tilgang til tingene er centralt for erkendelse på flere niveauer. Desuden er det fortællende og den historisk-poetiske dimension nærværende i vores fag.
Drama og teater er ligeledes et dannelsesfag.
Det er et formål med faget, at man gennem arbejde med mange intelligenser og opøvelse af analytiske færdigheder opnår handlekompetence set i et bredere livsperspektiv og får metoder, som både kan anvendes dramafagligt og overføres til andre fag.
Det er ligeledes et formål, at praksisarbejdet i dramasalen leder til kunstneriske, pædagogiske, didaktiske og almentmenneskelige diskussioner og erkendelser.

Målet med drama og teater er, at den studerende:

 • uddannes til teater- og dramalærer til de frie skoler og til foreningsarbejde.
 • opnår elementær håndværksmæssig kunnen og teknisk viden inden for et bredt felt af fagets discipliner.
 • opnår en kunstnerisk og pædagogisk viden og erfaring i både teori og praksis inden for faget.
 • udvikler en god æstetisk sans.
 • udvikler evne til at bruge drama som et socialt og personligt pædagogisk udviklingsværktøj i lærergerningen.
 • opnår viden om aktuelle kultur- og teaterforhold og tendenser i tiden.

 

Fagets indhold:

Centrale fagområder:

 • Teoretisk og praktisk teaterhistorie
 • Improvisation og teatersport
 • Billed- og forumteater
 • Genrearbejde: Blandt andet naturalisme og fysisk-ekspressivt teater.
 • Skuespilteknik og instruktion
 • Dramaturgisk analyse og dramatekstskrivning
 • Scenografi, lyssætning og produktionsplanlægning
 • Procesdrama. Faget som tværfagligt og metodisk værktøj. Dramalege.
 • Didaktik

 

Andre fagområder:

 • Maskearbejde og Commedia dell’arte
 • Absurd teater
 • Klovn og gøgl
 • Æstetisk drama og montageteknik
 • Rollespil
 • Performance
 • Stemmetræning
 • Musical
 • Ny dansk dramatik
 • Børneteater