Engelsk

Fagets timetal er: 320

 

Målsætning:

Målet er, at den studerende:

 • tilegner sig kommunikativ kompetence, interkulturel sensibilitet og sikker brug af fagets didaktik.
 • tilegner sig sikkerhed i at forstå talt og skrevet engelsk samt i at udtrykke sig mundtligt og skriftligt.
 • kan se sig selv som et levende og aktivt menneske i en international sammenhæng.
 • tilegner sig viden og bevidsthed om sprog og sprogbrug samt færdighed i at analysere og beskrive sprog.
 • tilegner sig viden om kultur og samfundsforhold i de engelske sprogområder samt færdighed i at forstå og vurdere tekster og andre medieprodukter på baggrund af den historiske og kulturelle udvikling.

 

Indhold:

 • Kommunikative færdigheder
 • Mundtlig og skriftlig sprogfærdighed – at lytte, (ud)tale, læse og skrive, herunder kommunikationsstrategier.
 • Analyse og vurdering af tekster og andre udtryksformer, herunder billeder og lyd.
 • Refleksioner over egen sprogtilegnelse med henblik på lærerens rolle som sproglig vejleder.
 • Brug af hjælpemidler i form af elektroniske medier, informations- og kommunikationsteknologi, ord- og håndbøger.
 • Kendskab til engelsk samt sprogets opbygning / grammatik
 • Kriterier for udvælgelse af grammatisk stof og sammenligning af forskellige grammatiske fremstillinger.
 • Beskrivelse, analyse og vurdering af elevsprog.
 • Kulturforståelse
 • Kendskab til og indsigt i væsentlige sider af litteratur, historie, kultur og samfundsforhold i de respektive lande.
 • Kontakt med mennesker fra engelsksprogede lande, dels gennem besøg udefra, dels gennem studierejser til de respektive lande.


Fagdidaktik:

Indlærings- og undervisningsmetoder, f.eks. situeret læring, classroom management samt andre pædagogiske udfordringer, f.eks. tværfaglige forløb og projektarbejde.

 • Skolefagets begrundelse, indhold og historiske udvikling.
 • Teorier om børn og unges fremmedsproglige udvikling.
 • Fagdidaktik med henblik på at planlægge og gennemføre undervisning, der relateres til den givne skoleforms idebaggrund og pædagogik samt givne elevgruppes alder og sammensætning.
 • Fremmedsprogspædagogiske strømninger i fagets historie og i den aktuelle pædagogiske debat.