Friluftsliv

Fagplan for linjefaget Friluftsliv på Den frie Lærerskole

Mål

De studerende bliver i stand til at kunne planlægge, lede, begrunde og evaluere friluftslivsundervisning i den danske natur året rundt på sikker og forsvarlig vis.


Viden (episteme – at vide noget)

 • Har indsigt i udvalgte aktiviteter, metoder, teorier og begreber i relation til natur og friluftsliv
 • Har viden om dansk natur og friluftslivets placering i en pædagogisk, historisk, kulturel, kropslig, samfunds- og sundhedsmæssig sammenhæng
 • Har viden om regler og love vedr. sikkerhed og færden i naturen 
 • Har indsigt i dansk og udenlandske friluftstraditioner
 • Har indsigt i friluftsvejledningens praksis og teori
 • Har kendskab til forskning i friluftsliv eller relaterede temaer.
 • Har viden om sporløs færden og bæredygtighed.


Færdigheder (techne – at kunne noget)

 • Kan varetage, justere og udvikle friluftsvejledning under skiftende vilkår, i forskellige sammenhænge og i udvalgte aktiviteter
 • Har basisfærdigheder i kano- og kajaksejlads, mountainbike, klatring på brugerniveau til at kunne forholde sig til muligheder, potentialer og sikkerhedsmæssige problemstillinger til lands og vands.
 • Kan håndtere sikkerhedsmæssige problemstillinger til lands og til vands
 • Kan planlægge, organisere, gennemføre, begrunde og evaluere friluftsaktiviteter.
 • Basisfærdigheder i friluftsliv: Besnøringer, knob, bål, orienteringsløb, madlavning & hygiejne, værktøjspleje, tovbaner og samarbejde.
 • Håndværksfærdigheder i friluftsliv: Værktøjspleje, grøn sløjd, bushcraft, fremstilling af eget udstyr.
 • Turfriluftsliv: Kan planlægge, organisere, gennemføre og evaluere friluftsture efter devisen ”tur efter evne”, overnatningsmuligheder.
 • Naturformidling: Har et basiskendskab til træer, fugle og svampe til at kunne formidle centrale pointer ved de mest almindelige arter.


Kompetencer (fronesis – hvad der bør gøres i en given situation)

 • Kan beskrive, formulere, begrunde og formidle problemstillinger og handlemuligheder inden for friluftsliv
 • Kan sikkerhedsvurdere aktiviteter og handle derefter på forsvarlig vis
 • Kan handle ud fra pædagogiske og didaktiske vurderinger
 • Kan formidle en varieret og kompetent friluftslivsundervisning og præsentere forskellige friluftslivs- og natursyn.
 • Kan beskrive, formulere, begrunde og formidle friluftslivsundervisning i tværfaglige og tværprofessionelle sammenhænge
 • Kan analysere erhvervs- og professionsrelaterede problemstillinger, samt reflektere over egen praksis i arbejdet med natur og friluftsliv
 • Kan varetage rådgivende funktioner og medvirke til systematisk udvikling, dokumentation og evaluering af friluftsaktiviteter
 • Kan samarbejde i projekt- og tværfagligt udviklingsarbejde inden for natur og friluftsliv
 • Kan indgå i ledelsesteam med personer inden for fagområdet friluftsliv