Fysik/kemi

Fagets timetal er: 210

Målsætning:

Målet er, at den studerende:

 • aktivt konstruerer en forståelse for fagets væsen, dets pædagogiske muligheder og didaktiske grundlag.
 • opnår faglige og didaktiske forudsætninger for at undervise i fysik/kemi på klassetrinnene 7.-10. klasse.
 • erhverver sig praktiske færdigheder til at gennemføre en undervisning med eleveksperimenter og bruger IT til måling, simulering og videnssøgning.


Indhold:

Undervisningens indhold vælges ud fra fem centrale færdigheds- og kundskabsområder på en sådan måde, at der vælges emner, tematiske eller begrebscentrerede, fra alle områder.

De fem hovedområder er:

 • Fagets arbejds- og betragtningsmåder
 • Stoffer og fænomener omkring os
 • Liv og miljø
 • Det naturvidenskabelige verdensbillede
 • Teknologi og samfundDet faglige indhold i undervisningen kan være nogle af følgende emner:

 • Grundstoffer og kemiske forbindelser med et historisk tilbageblik
 • Fysikkens historie
 • Stråling omkring os
 • Solen, månen og stjernehimlen
 • Vejr og klima
 • Stoffer og materialer i husholdningen
 • Vort energiforbrug samt elinstallationer i hjemmet
 • Elektronisk kommunikation og informationsteknologiens fysikUndervisningen i fysik/kemi rummer en indføring i:

 • Fagets historie – skolefagets og videnskabens udvikling.
 • Hvorledes man finder og sætter sig ind i fysiske og kemiske emner.
 • Grundlæggende laboratorieteknik, der inkluderer risikomomenter, sikkerhedsforanstaltninger og miljøhensyn.
 • Fagets begrundelse og indhold.
 • Teorier om børns læring, specielt om hverdagsbegreber over for videnskabelige begreber.
 • Eksperimentets begrundelse og rolle i undervisningen.
 • Emne- og stofvalg set i forhold til børns evne til abstrakt tænkning.
 • Hvorledes en undervisning kan planlægges.