Mediefag

Fagets timetal er: 210

Formål: 

  • At uddanne lærere, der kan undervise med og i medie i de frie skoler.
  • At styrke den selvstændige vurdering og den kritiske bevidsthed med henblik på personlig stillingtagen til spørgsmål vedrørende visuel og auditiv kommunikation og produktion.
  • At den enkelte studerende kvalificerer sig fagligt, pædagogisk og didaktisk til kommende undervisningspraksis, herunder opnår kvalifikationer til at formidle brugen af digital kommunikation som en del af forskellige fagområder og som selvstændigt fag.
  • At give den studerende indsigt i og forståelse for forholdet mellem perception, produktion og undervisning vedrørende digitale medier

Målet er, at de studerende:

  • udvikler og oparbejder kompetencer inden for produktion og udgivelse af bl.a. lyd, film og billeder, samt udvikler deres evner til og muligheder for at udtrykke sig selvstændigt og kreativt på forskellige medieplatforme.
  • bliver bevidste forbrugere (lyttere, seere og brugere) af auditive medier, visuelle medier samt elektroniske medier og herved udvikler en kritisk sans og kvalitetsbevidsthed.
  • i deres fremtidige lærervirke er i stand til at inspirere til og bruge elektroniske medier i skolen tværfagligt som fagfagligt.
  • bliver dygtige brugere af computere, kamera-/optageudstyr og div. redigerings- og udgivelsesprogrammer samt webbaseret kommunikation.

Indhold:

2. årgang: 
På anden årgang arbejdes der primært med forskellige medieværktøjer herunder produktion af video, lyd, stillbilleder, animation og kollaborative værktøjer. Undervisningen er tilrettelagt i korte, intense forløb hvor grundlæggende viden om produktion af de forskelllige medier gennemgås. Igennem øvelser får de studerende oparbejdet kompetencer og et fælles sprog.
Der henvises til, og arbejdes løbende eksemplarisk i forhold til gældende didaktisk og pædagogisk praksis.

4. årgang: 
På fjerde årgang er undervisningen tilrettelagt, så de studerende i længere perioder kan fordybe sig i enkelte områder. Undervisningen er på fjerde årgang bygget op så det praktiske arbejde under hele forløbet understøttes af gældende teorier.
Undervisningen er primært bygget op omkringfølgende hovedtemaer:
Kollaboration, erfaringsbaseret læring, kreativitet og nysgerrighed. De studerende får afprøvet og reflekteret over disse områder inden for mediefaget.
Der bliver stillet krav om at alle studerende på linjefaget i løbet af 4. årgang forestår undervisning indenfor mindst et mediefagligt område. Dette indebærer forberedelse, afvikling og evaluering.
Undervisningen bærer på 4. årgang præg af praktiske, produktorienterede forløb samt didaktiske og pædagogiske refleksioner og teori.
Det vigtige er, at den studerende herigennem opnår et grundlæggende kendskab til sammenhængen mellem budskab/indhold og didaktiske problemstillinger.