Musik

Fagets timetal er: 320

Målsætning:

Målet er at den studerende uddanner sig til en engageret og fagligt kvalificeret musiklærer, der er i stand til at varetage den brede vifte af elementer, som musikundervisningen i de frie skoler består af – herunder undervisningen i den almene musiktime, kor og sammenspil.

Vigtige fokuspunkter er endvidere viden om musikkens rolle i fællesskabet i de frie skolers hverdag, f.eks. i forbindelse med fællessang, skolekoncerter og teaterforestillinger mv., og at tilegne sig færdigheder i at forestå disse aktiviteter.        

Det vægtes endvidere, at den studerende får blik for at engagere og for at åbne døre til musikkens univers og for at videregive den kulturarv, der ligger i musikken, samt har opmærksomhed på musikkens rige muligheder i tværfaglige og almendannende sammenhænge.

Indhold:

 • Node- og becifringsteori
 • Elementær rytmisk, motorisk træning
 • Hørelære og aflytning
 • Arrangement og improvisation
 • Rytmegrupperotation og genrekendskab
 • Korledelse og sammenspilsledelse
 • Fællessang og akkompagnement
 • Brugsklaver på 4-mands hold

Derudover eksempelvis sanglege, musikhistorie og computermusik mm.

Fagdidaktisk arbejdes med:

 • Kommunikation og roller i sammenspilssituationer.
 • Planlægning og gennemførelse af undervisning til forskellige aldersgrupper.
 • Forskellige ledelsesformer i forbindelse med kor og sammenspil.