Religion

Fagets timetal er 320.

Religionsfaget på Den frie Lærerskole er noget, vi arbejder med alle steder med alle læremidler!

 

Formålet med linjefaget Religion er,

  • at uddanne lærere til at varetage undervisning i kristendomskundskab, religion og filosofi i de frie skoler samt
  • at understøtte den enkelte studerendes arbejde med at udvikle en religionslæreridentitet, herunder at udfolde en faglig nysgerrighed og at videreudvikle faget.

 

Målet for fagets studerende er,

  • at tilegne sig den nødvendige viden inden for hovedområderne filosofi og religion, herunder særligt kristendom;
  • at tilegne sig religionsdidaktisk viden og religionsdidaktiske færdigheder;
  • at møde religiøse mennesker og religiøse rum og derigennem opnå forståelse for forskellige religioners menneskesyn og verdenssyn;
  • at opnå kendskab til forskellige religioners fortællinger, erfaring med at fortælle og indsigt i at inddrage fortælling i undervisningen i skolen;
  • at arbejde tværfagligt og eksemplarisk.

 

Religionslinjefagets første semester er placeret i foråret på 2. årgang, umiddelbart før årspraktikken. Semesteret omfatter et intensivt kursus i kristendom, en kort introduktion til de andre hovedreligioner og ateisme samt en række grundlæggende fagdidaktiske overvejelser, herunder overvejelser knyttet til fagets historie og faget som prøvefag.

Religionslinjefagets øvrige tre semestre er placeret på 4. og 5. årgang, efter årspraktikken. Semestrene er, både hvad form og hvad indhold angår, inspireret af undervisningsministeriets fælles mål for kristendomskundskab og traditionen efter Grundtvig og Kold. Frem for alt bygges der dog på en dialog mellem underviser og studerende.

Det tilstræbes, at hvert linjefagshold varetager en skoleovertagelse med fokus på religion, gerne i samarbejde med andre fags studerende.

Religionsfagudvalget, oktober 2014