Optagelse

OPTAGELSE

Ansøgning om optagelse er åben frem til d. 1. juni kl. 12.00

ANSØGNINGSPROCES

Ansøgning sker via optagelse.dk. Områdenummer: 46510. Optagelsesområdenavn: Lærer til de frie skoler

Ansøgningen skal indeholde:

  • relevante eksamenspapirer
  • en motiveret ansøgning  
  • CV med relevante data, som har betydning for din optagelse på Den frie Lærerskole. 

Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af dine aktiviteter og kompetencer, og hvorfor de er relevante med henblik på optagelse på Den frie Lærerskole.

Husk at tjekke, at alle dokumenter er vedhæftet når du sender ansøgningen.

Ansøgninger behandles løbende som vi modtager dem. Jo før du sender din ansøgning, jo før kan vi indkalde dig til samtale. 

Søger du efter 1. juni kl. 12.00 skal du sende en mail med samme oplysninger til kontor@laererskolen.dk. Vi vil derefter kontakte dig.

Optagelse sker efter, at en ansøger, der opfylder de formelle optagelseskriterier om alder, arbejdserfaring og forudgående skolegang, har indsendt en individuel ansøgning og efterfølgende har været til en optagelsessamtale med 2 af skolens lærere, hvor der er mulighed for at uddybe og spørge til indholdet af den skriftlige ansøgning. Det er lærerrådet, der tager den endelige beslutning om optagelse.

Læs om optagelseskriterierne her: 

Alle ansøgere der opfylder optagelseskriterierne inviteres til optagelsessamtale.

Indkaldelse til optagelsessamtale samt svar på optagelsessamtalen sendes via mail.

Den frie Lærerskole optager 71 studerende om året. Vi har studiestart en gang om året, medio august.

Ansøgning om merit

Adgangskrav
Ansøgere der ønsker merit skal opfylde de generelle optagelseskriterier samt nedenstående, specifikke kriterier.

Vejledende kriterier for opnåelse af merit.

  • Optagelse på linjefag fordrer, at ansøgeren besidder viden og færdigheder, der svarer til niveauet på det ønskede fag på tidspunktet for optagelse.
  • Ansøgere vurderes desuden på kriterier som egne erfaringer fra pædagogisk beskæftigelse og kendskab til pædagogiske og didaktiske refleksioner.
  • På det personlige plan vurderes ansøgernes studiegnethed på baggrund af tidligere studieerfaring, modenhed og livserfaring og motivation for lærerstudiet.
 

Optagelsesprocedure

  • Skriftlig, motiveret ansøgning vedlagt relevant dokumentation samt beskrivelse af linjefagsønsker og beskrivelse af faglige forudsætninger i pågældende linjefag (der skal IKKE ansøges via www.optagelse.dk).
  • Angiv i ansøgningen, hvilken årgang der ønskes optagelse på.

Optagelsessamtale med relevante faglærere, som alene afgør, hvorvidt der kan bevilges merit i linjefagene.

Studiestart
August og januar.

Ansøgninger behandles og vurderes løbende