Optagelse

Den frie Lærerskole optager 71 studerende om året.
Vi har studiestart en gang om året, medio august.

Vi har stadigvæk åbent for optagelse til det kommende studieår.

Du skal før 5. juli kl. 12.00 søge om optagelse via optagelse.dk. Ansøgningen skal udover relevante eksamenspapirer indeholde motiveret ansøgning samt CV med relevante data, som har sammenhæng med din optagelse på Den frie Lærerskole.

Søger du efter 5. juli 2022 kl. 12.00 skal du sende en mail med samme oplysninger til kontor@laererskolen.dk. Vi vil derefter kontakte dig i uge 30.

Optagelse sker efter, at en ansøger, der opfylder de formelle optagelseskriterier om alder, arbejdserfaring og forudgående skolegang, har indsendt en individuel ansøgning og efterfølgende har været til en optagelsessamtale med 2 af skolens lærere, hvor der er mulighed for at uddybe og spørge til indholdet af den skriftlige ansøgning. Det er lærerrådet, der tager den endelige beslutning om optagelse.

Læs om optagelseskriterierne 

ANSØGNINGSPROCES
For at søge om optagelse skal du skrive og sende en motiveret ansøgning, et fyldestgørende CV samt relevant dokumentation, såsom eksamensbeviser, personlige udtalelser m.v. via www.optagelse.dk.
Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af dine aktiviteter og kompetencer, og hvorfor de er relevante med henblik på optagelse på Den frie Lærerskole.

Du finder os på www.optagelse.dk under følgende:

  • Områdenummer: 46510
  • Optagelsesområdenavn: Lærer til de frie skoler
 

Ansøgere der opfylder optagelseskriterierne inviteres til optagelsessamtale.

Indkaldelse til optagelsessamtale samt svar på optagelsessamtalen sendes via mail.

ANSØGNINGSFRIST: 

Ansøgninger behandles løbende.

Ansøgning om merit