Optagelse

Den frie Lærerskole optager 71 studerende om året.
Vi har studiestart en gang om året, medio august.

Optagelse sker efter, at en ansøger, der opfylder de formelle optagelseskriterier om alder, arbejdserfaring og forudgående skolegang, har indsendt en individuel ansøgning og efterfølgende har været til en optagelsessamtale med 2-3 af skolens lærere, hvor der er mulighed for at uddybe og spørge til indholdet af den skriftlige ansøgning. Det er lærerrådet, der tager den endelige beslutning om optagelse.

Læs om optagelseskriterierne 

ANSØGNINGSPROCES
For at søge om optagelse skal du sende en motiveret ansøgning, et fyldestgørende CV samt relevant dokumentation, såsom eksamensbeviser, personlige udtalelser m.v. via www.optagelse.dk.
Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af dine aktiviteter og kompetencer, og hvorfor de er relevante med henblik på optagelse på Den frie Lærerskole.

Du finder os på www.optagelse.dk under følgende:

  • Områdenummer: 46510
  • Optagelsesområdenavn: Lærer til de frie skoler

Ansøgere der opfylder optagelseskriterierne inviteres til optagelsessamtale i perioden april/maj.
Samtaledage i 2020 er fastlagt til: 22. april, 29. april og 30. april.

Du får et foreløbigt svar på din optagelsessamtale medio maj.

Indkaldelse til optagelsessamtale samt svar på optagelsessamtalen sendes via mail.

ANSØGNINGSFRIST:
15. marts kl. 12.00

Ansøgning om merit