Optagelseskriterier

Det kræver modenhed og selvdisciplin at være studerende på Den frie Lærerskole. Det vil derfor være med udgangspunkt i en helhedsvurdering af ansøgeren, at han eller hun optages som studerende på Lærerskolen.

De formelle kriterier du skal opfylde er:

  • være fyldt 20 år ved studiets begyndelse  
  • have opfyldt undervisningspligten i Danmark eller tilsvarende skolegang i et andet land.  
  • have afsluttet en gymnasial uddannelse eller kunne sandsynliggøre, at du besidder realkompetencer på niveau hermed. Det er især vigtigt, at du behersker det danske sprog i skrift og tale. 
  • have livserfaring fra højskoleophold, udlandsophold, faglig uddannelse og/eller erhvervsarbejde eller lignende i et omfang svarende til mindst ét år. Erfaringerne kan også stamme fra deltagelse i børne- og ungdomsarbejde eller fra foreningslivet.

Derudover lægger vi ved optagelsen megen vægt på, at ansøgeren er indstillet på at være aktiv og arbejde med i en undervisnings- og samværskultur, hvor fællesskabet har en naturlig og afgørende betydning.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du har en reel mulighed for at blive optaget – eller blot ønsker yderligere oplysninger om læreruddannelsen på Den frie Lærerskole, er du meget velkommen til at kontakte studievejleder Gitte Madsen – vejleder@laererskolen.dk, og evt. aftale et møde på skolen. Her vil du kunne få en samtale med studievejlederen, møde nuværende studerende og lærere samt få en rundvisning på skolen før du beslutter dig for at sende en ansøgning.