Administration

Erik Birk Larsen

Kontorleder med personaleansvar for kontorområdet. Ansvar for økonomi, forsikringer, udlejning m.v. Forretningsfører for Brimer-Kollegierne.
e-mail: ebl@laererskolen.dk

Gitte Mørkenborg Olsen

Kontorassistent med ansvar for kursusafdeling, lønadministration, elevforeningen samt SU-vejledning.
e-mail: gmo@laererskolen.dk

Sandie Lysgård-Hansen

Kontorassistent med ansvar for boligformidling, Brimer-kollegierne og kreditor-bogholderi.
e-mail: sklh@laererskolen.dk

Lone Guldberg Kampp

Kontorassistent med ansvar for SU-vejledning, studieoptag, studieadministration, intranet og praktikadministration.
e-mail: lgk@laererskolen.dk

Dorthea Jensen

Kontorassistent med ansvar for telefon, postfordeling samt div.

e-mail: dj@laererskolen.dk