Administration

Erik Birk Larsen

Kontorleder med personaleansvar for kontorområdet. Ansvar for økonomi, forsikringer, udlejning m.v. Forretningsfører for Brimer-Kollegierne.
e-mail: ebl@laererskolen.dk

Tina Kornerup Kok

Kontorassistent med ansvar for SU-vejledning, studenteroptag og studenteradministration, elevforeningen samt kursus- og praktikafdeling. Stedfortræder for kontorleder
e-mail: tkk@laererskolen.dk

Gitte Mørkenborg Olsen

Kontorassistent med ansvar for kursusafdeling, lønadministration, elevforeningen samt SU-vejledning.
e-mail: gmo@laererskolen.dk

Sandie Lysgård-Hansen

Kontorassistent med ansvar for boligformidling, Brimer-kollgierne og kreditor-bogholderi.
e-mail: sklh@laererskolen.dk

Lea Pajbjerg Rasmussen

Kontorassistent med ansvar for ekspedition,
postfordeling, telefonpasning samt diverse ad hoc opgaver.
e-mail: lr@laererskolen.dk