Administration

Erik Birk Larsen

Kontorleder med personaleansvar for kontorområdet. Ansvar for økonomi, forsikringer, udlejning m.v. Forretningsfører for Brimer-Kollegierne.
e-mail: ebl@laererskolen.dk

Gitte Mørkenborg Olsen

Kontorassistent med ansvar for kursusafdeling, lønadministration, elevforeningen samt SU-vejledning.
e-mail: gmo@laererskolen.dk

Sandie Lysgård-Hansen

Kontorassistent med ansvar for boligformidling, Brimer-kollegierne og kreditor-bogholderi.
e-mail: sklh@laererskolen.dk

Christina Vesterskov Pedersen

Kontorassistent med ansvar for studenteroptag, studenteradministration og praktikafdeling

e-mail: cvp@laererskolen.dk