Studiemiljø​

Enhver uddannelsesinstitution har sin egen kultur – dvs. sprog, traditioner og vaner osv. Den frie Lærerskole har også sin helt særlige kultur. Hvad en sådan kultur består af og hvordan den opbygges er det kompliceret at gøre rede for. I det følgende vil vi dog kort trække visse elementer frem, som er meget afgørende i Lærerskolekulturen. 

Fællesspisningen
Alle skolens studerende, lærere og øvrige medarbejdere spiser sammen hver dag til middag. Det er et vigtigt samlingspunkt for almindeligt samvær i hverdagen – men det er også tidspunkt, hvor vigtige forhold om skolen kundgøres og diskuteres.

Efter middagsspisningen (som både består af varm og kold mad, der kan vælges imellem) er der nemlig et kort, dagligt stormøde-eventuelt, hvor skolepolitiske forhold kan trækkes frem, og der en mulighed for at komme med meddelelser af forskellig art – f.eks. om udvalgsmøder og fritidsaktiviteter. Vi betragter fællesspisningen for så central, at det er obligatorisk for studerende såvel som for medarbejdere at betale for den.

Morgensang og fællessang
Både for at give de studerende mulighed for at øve sig i stå frem og for at opleve fællesskabet ved at begynde dagen sammen med en sang og nogle kloge eller sjove ord, har vi – ligesom i de skoler, vi uddanner lærere til – obligatorisk morgensang. Morgensangen går på skift mellem de forskellige årgange og lærerne. Men ud over morgensang synger vi faktisk sammen, så snart der er lejlighed til det.  Mange undervisningstimer og alle fester og begivenheder på Lærerskolen begynder således med en fællessang fra Højskolesangbogen. I det hele taget har musikken en central placering i og en afgørende betydning for lærerskolekulturen.

Fester og traditioner
Lærerarbejdet på en frie skole omfatter også det, at kunne forestå fester og andre begivenheder på en skole. Derfor holder vi mange fester på Lærerskolen. Men vi gør det også, fordi fester og andre traditioner, som vi har sammen, er med til at opbygge en identitet i forhold til uddannelsesstedet. Det er da også en del af Lærerskolekulturen, at mange færdiguddannede stadig føler sig knyttet til Lærerskolen – og føler et fællesskab med de mennesker, der er uddannet herfra, uanset om de kender dem eller ej.
Under afsnittet om fællesskabsaktiviteter, kan du læse mere om vore fester og traditioner – eller du kan gå på opdagelse i “DFL i billeder