Førstehjælpskurser​

8 timers kursus i 1. hjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport

Kurset følger Dansk Førstehjælpsråds norm for førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport fra april 2017.
Kurset gennemføres i samarbejde med Røde Kors og er gyldigt i 2 år.

Indhold

  • Førstehjælp ved hjertestop (Hjerte-lunge-redning og brug af hjertestarter)
  • Førstehjælp ved ulykker.
  • Førstehjælp ved temperaturpåvirkninger.
  • Førstehjælp ved akut opståede sygdomme.
  • Førstehjælp ved livstruende blødninger


Læs mere http://xn--frstehjlpsrd-3cbj7x.dk/wp-content/uploads/2017/12/FU_Foerstehjaelp_ombord_mindre_fartoejer_og_soesport_april_2017_1-5.pdf

Tid
Der afholdes to kurser i Førstehjælp. Hvert kursus er på 8 timer.
1.    Onsdag den 13. maj 2020 kl. 9.00-17.00
2.    Lørdag den 16. maj 2020 kl. 9.00-17.00

Pris
900 kr. inkl. frokost og hæfte.

Sted
Den frie Lærerskole, Svendborgvej 15, Ollerup, 5762 Vester Skerninge

Instruktør
Mads Petersen

Tilmeldingsfrist
Senest 1. marts 2020 HER