Førstehjælpskurser                                           8 timers kursus i 1. hjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport

 

Kurset opfylder kravene fra Søfartsstyrelsen til ansvarlige for sejladsaktiviteter ved erhvervssejlads, Dansk Kano- og Kajakforbunds til instruktører i IPP-systemet og Kanosamrådets til kanoinstruktører.

Kurset gennemføres i samarbejde med Røde Kors og er gyldigt i 2 år.

Kursusindhold

  • Førstehjælp ved hjertestop (Hjerte-lunge-redning og brug af hjertestarter)
  • Førstehjælp ved ulykker.
  • Førstehjælp ved temperaturpåvirkninger.
  • Førstehjælp ved akut opståede sygdomme.
  • Førstehjælp ved livstruende blødninger

 

Tid                                                                                                                                                   lørdag den 6. april 2024 kl.9.00-17.00

Pris
600 kr.

Instruktør
Vagn Adler Sørensen

Sted
Den frie Lærerskole, Svendborgvej 15, Ollerup, 5762 Vester Skerninge

 

 

Sidste frist for tilmelding er den 1.februar 2024