Stand up paddle (SUP) IPP2 – egenfærdighedskursus

Den frie Lærerskole tilbyder et SUP IPP2 kursus. Kurset følger Dansk Kano og Kajak Forbunds standarder for SUP-uddannelser. Der er ingen prøver i forbindelse med kurset, som er et evaluerende forløb.

 

Tid

Datoer kommer snarest

Instruktører

 

Hvor

Undervisning foregår ved Davinde sø/Ballen/Thurøbund – alt efter vejr og vindforholdene. Deltagerne sørger selv for transport. Instruktør giver besked om mødested weekenden inden kurset.

Pris

1800 kr. 

Prisen dækker instruktør, SUP, forsikring, lån af våddragter + registrering hos Dansk Kajak- og Kanoforbund.  

Hvis du er kajakinstruktør 2 i DKF-regi og/eller kanoinstruktør 2 i Dansk Kanosamråds-regi kan du med deltagelse i dette kursus få status af SUP-instruktør 1 i DKF-regi.                                                

Deltagerforudsætninger

Du skal kunne svømme 200 m. 

 

Tilmelding: Link

 

Der er et maks. på 8 deltagere.

 

Kontakt Henvendelse vedr. yderligere oplysninger kan rettes til Den frie Lærerskoles administration: Kursusleder, Bent Hansen, bent@laererskolen.dk

Stand up paddle (SUP) instruktør 1-kursus

Den frie Lærerskole tilbyder et SUP instruktør 1. Kurset følger Dansk Kano og Kajak Forbunds standarder for SUP-uddannelser. Der er ingen prøver i forbindelse med kurset, som er et evaluerende forløb.

Tid

Torsdag den 4.august og fredag den 5.august 2021 kl. 9.00-17.00.

Instruktører

Per Rolmar

Hvor

Undervisning foregår ved Davinde sø/Ballen/Thurøbund – alt efter vejr og vindforholdene. Deltagerne sørger selv for transport. Instruktør giver besked om mødested weekenden inden kurset.

Pris

1800 kr. 

Prisen dækker instruktør, SUP, forsikring, lån af våddragter + registrering hos Dansk Kajak- og Kanoforbund.  

Deltagerforudsætninger

Du skal kunne svømme 200 m. 

Du skal have gennemført et 16 timers SUP IPP2-egenfærdighedskursus i DKF-regi

 

Kurset giver instruktøren lov i sommerhalvåret (1/5 til 15/10) at tage grupper med på tur i meget beskyttet farvand i op til 4 m/sek. Vandet min.13 0C.  Kursisten skal også have gennemført og bestået et 8 timers kursus i Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport.

Tilmelding: Link


Der er et maks. på 8 deltagere

Kontakt

Henvendelse vedr. yderligere oplysninger kan rettes til Den frie Lærerskoles administration:

Kursusleder, Bent Hansen, bent@laererskolen.dk