Musikalsk bevidsthed 

       en 2-årig efteruddannelse for musiklærere

 

Kurset løfter uddannelsesniveauet for musiklærere i grundskolen og efterskolen. Her tænkes især på deltagernes egne rytmisk-motoriske og vokale hørelæremæssige færdigheder samt musikteoretiske niveau. Der arbejdes i en praksisnær sammenhæng relaterbart til arbejdet i grundskolen, og især de større klassetrin samt efterskolen. 

Kursisterne bliver introduceret for forskellige metodiske arbejdsformer, som effektivt kan bruges i musiklokalet. Didaktisk refleksion løber som en rød tråd gennem alle processer.

Kurset udbydes i et samarbejde mellem Musiklærerforeningen og Den frie Lærerskole.

Uddannelsen afvikles på Den frie Lærerskole som 2 årlige moduler med 4 internater á 2 dage årligt suppleret med hjemmearbejde og feedback over nettet. Man tilmelder sig i første omgang modul 1 på 4 internater dvs. det første års undervisning.

 

Kursusindhold

·      Rytmisk bevidsthed, herunder rytmisk motorisk grundtræning og grundlæggende brug af trommesæt og percussion

·      Tonal bevidsthed. Kursisterne skal igennem forskellige øvelser og metoder lære selv at navigere i flerstemmig sang og samtidig erhverve sig redskaber til at kunne videreformidle det i daglig praksis i musiklokalet

·      Korledelse i grundskole og efterskole

·      Bassens og guitarens systematik

·      Improvisation som læringsrum 

·      Arrangement

·      Kendskab til metoder (praktiske øvelser) og værktøjer, der anvendes i kurset, men som også giver mulighed for at fokusere på anvendelse af disse hjælpemidler i kursisternes egen undervisning 

 

Undervisere

Anders Møller er mangeårig underviser i grundskolen. Han har undervist på konservatoriet i pædagogiske fag og er udøvende musiker i mange sammenhænge. 

Carsten Borbye Nielsen har 11 års erfaring som efterskolelærer og har i 25 år uddannet musiklærere ved Den Frie Lærerskole. Carsten er desuden en særdeles erfaren korleder og arrangør.

Tid

Uddannelsen afvikles på Den frie Lærerskole som 2 årlige moduler med 4 internater á 2 dage årligt suppleret med hjemmearbejde og feedback over nettet. Man tilmelder sig i første omgang modul 1 på 4 internater dvs. det første års undervisning.

 

Uddannelsen er eksamensfri, men der udstedes et kursusbevis, hvori kursets indhold beskrives. 

 

2024 Modul 1

Mandag den 22. januar kl.10.30 – tirsdag den 23. januar kl. 12.30                                  

Torsdag den 7. marts kl.10.30 – fredag den 8. marts kl.12.30                                         

Mandag den 22. april kl.10.30 – tirsdag den 23. april kl.12.30

Mandag den 28. oktober kl.10.30 – tirsdag den 29. oktober kl.12.30

 

2025 Modul 2

Mandag den 3. februar kl.10.30 – tirsdag den 4. februar kl. 12.30

Mandag den 17. marts kl.10.30 – tirsdag den 18. marts kl. 12.30

Mandag den 28. april kl.10.30 – tirsdag den 29. april kl. 12.30

Mandag den 27. oktober kl.10.30 – tirsdag den 28. oktober kl. 12.30          

 

Pris

13.500 kr. + moms pr. år

 

Prisen omfatter undervisning, vejledning, logi på enkeltværelse og alle måltiderne. Der skal påregnes ekstra udgifter til litteratur. 

 


Sidste frist for tilmelding 1. november 2023

 

Du kan søge kompetencefonden om økonomisk støtte til kurset, bøger og transport.

Statens Kompetencefond (link) https://kompetenceudvikling.dk/fonden/