Modul 1: Frihedssyn og pædagogisk praksis​

10 ECTS-point, ekstern prøve

Læringsmål

Den studerende:

  • Kan omsætte tanker om pædagogisk grundsyn i udviklingen af kvalitativt begrundede tiltag inden for undervisning, opdragelse og dannelse
  • Kan forholde sig til etiske og dannelsesmæssige udfordringer i den værdibaserede skole i praksis
  • Kan i samspil med kolleger og ledelse skabe rammerne for udviklingen af livsoplysende fællesskaber og undervisning  
  • Har viden om den pædagogisk filosofiske baggrund for begreberne livsoplysning, folkeoplysning og demokratisk dannelse
  • Har kendskab til økonomiske, sociale og politiske forholds betydning for den frie skoles praktiske forvaltning af frihedssynet
  • Kan sætte frie skolers begreber om frihed, dannelse og etik i relation til relevante videnskabsteoretiske positioner
  • Kan analysere, reflektere over og vurdere frie skolers frihedssyn i relation til pædagogisk teori og øvrige centrale pædagogiske positioners frihedssyn, herunder folkeskolens frihedssyn
  • Kan i samarbejde med kolleger og ledelse metodisk analysere pædagogiske tiltag samt redegøre for pædagogikkens etiske aspekt


Undervisere

Ingrid Ank. Cand. theol., leder af Grundtvig-Akademiet
Peter Bendix, Formand for Dansk Friskoleforening
Rasmus Kolby Rahbek. Cand. mag. og Ph.d. i højskolepædagogik
Laust Riis-Søndergaard, seminarielærer i pædagogik, didaktik, psykologi.
Marieke Brinck, seminarielærer i pædagogik, didaktik, psykologi
Simon Finnerup, seminarielærer i pædagogik, didaktik, psykologi


Internater efteråret 2020

Studieperiode 26.08.2020 – 29.01.2021

Onsdag den 26.08.2020 kl. 12.00 – fredag den 28.08.2020 kl. 13.00
Onsdag den 28.10 2020 kl. 12.00 – fredag den 30.10.2020 kl. 13.00

Eksamen finder sted i januar 2021. Nærmere dato kommer senere


Sted

Internaterne finder sted på Den frie Lærerskole i Kursuscenter Borgen. Deltagerne indlogeres på enkeltværelser i Kursusafdelingen.


Pris

Kr. 13.050. Prisen omfatter undervisning, vejledning, eksamen, logi på enkeltværelse, alle måltiderne.
Der skal påregnes ekstra udgifter til litteratur.


Ansøgning

Ansøgning om optagelse på PD-uddannelsen og modulet sker via nedenstående ansøgningsformular, hvor du også skal vedhæfte relevante bilag/dokumentation.
Ansøgningsformular udfyldes HER

Ansøgningsfrist:
Den 19.06.2020


Kontakt

Henvendelse vedr. yderligere oplysninger kan rettes til Den frie Lærerskoles administration:
Sekretær, Gitte Mørkenborg Olsen, kontor@laererskolen.dk, Telefon. 62 24 10 66
Kursusleder Bent Hansen bent@laererskolen.dk

SE FLYER HER