Modul 3: De frie skoler i en global verden​

10 ECTS-point, ekstern prøve

Læringsmål:

Den studerende:

  • Kan bidrage til elevernes tilegnelse og mestring af interkulturelle kompetencer og mellemfolkelig forståelse.
  • Kan begrunde, organisere og kvalificere undervisning, i såvel rejser som genbesøg, med fokus på elevernes tilegnelse af interkulturelle kompetencer og mellemfolkelig forståelse.
  • Kan lede eleverne i nødvendig refleksion i mødet med det fremmede, som også er mødet med sig selv, både i udlandet og i Danmark.
  • Kan alene, og i samarbejde med kolleger, virke som inspirator og vejleder i skolens organisering af- og tilgang til det internationale, herunder have kendskab til konkrete uddannelsesprogrammer, online samarbejde, støttemuligheder mv.
  • Har viden om teoretiske tilgange til interkulturel kompetence og mellemfolkelig forståelse.
  • Har viden om internationale forskellige opfattelser af læring og kan formidle et bredt kultursyn.
  • Kan observere, identificere, analysere, sammenligne og reflektere over kulturelle udtryk og indtryk.
  • Kan formidle og vidensdele erfaringer med hvordan interkulturelle læreprocesser igangsættes, vedligeholdes og udvikles i en skoleorganisation.


Internater foråret 2021:

Studieperiode: 13.01 – 30.06

1. internat: International Togetherness konference, Den frie Lærerskole i Ollerup:
onsdag den 13.01 kl. 12.00 – fredag den 15.01 kl. 13.00.

2. internat: Kursuscenter Borgen, Den frie Lærerskole i Ollerup:
onsdag den 07.04 kl.12.00 – fredag den 09.04 kl. 13.00.

Deltagerne indlogeres på enkeltværelser i kursusafdelingen (1. internat kan indkvartering forekomme på elevgangene).


Eksamen:

Juni 2021 på Den frie Lærerskole, Kursuscenter Borgen


Undervisere:

Michael Byram, Professor Emeritus, Durham University
Gert Biesta, Professor, Maynooth University
Britt Stochholm, Master i Fremmedsprogspædagogik, seminarielærer på Den frie Lærerskole (modulansvarlig)
Jakob Clausager Jensen, international konsulent i Efterskoleforeningen og Dansk Friskoleforening
Sara Skovborg Mortensen, International konsulent i Folkehøjskolernes Forening i Danmark 


Økonomi:

Pris: 15.000 kr. som dækker undervisning, deltagelse i den internationale konference, vejledning, kost & logi på 1.og 2. internat samt eksamen.


Viggo:

Den frie Lærerskole anvender Viggo som platform for kommunikation. Deltagerne vil i god tid før kursusstart, få adgang til Viggo, hvor undervisningsplaner med tilknyttet litteraturliste, datoer for afleveringer af opgaver og eksamen, samt øvrige oplysninger vil være tilgængelige.


Ansøgning:

Ansøgning om optagelse på PD-uddannelsen sker via nedenstående ansøgningsformular, hvor du også skal vedhæfte relevante bilag/dokumentation.
Ansøgningsformular kan udfyldes HER

Ansøgningsfrist:
Den 11.11.2020


Kontakt:

Henvendelse vedr. yderligere oplysninger kan rettes til Den frie Lærerskoles administration:
Sekretær, Gitte Mørkenborg Olsen, kontor@laererskolen.dk, Telefon 62 24 10 66.
PD-Uddannelsesleder Bent Hansen – bent@laererskolen.dk