Modul 3: Skoler i en global verden​

10 ECTS-point, ekstern prøve

Læringsmål:

Den studerende:

  • Kan bidrage til elevernes tilegnelse og mestring af interkulturelle kompetencer og mellemfolkelig forståelse.
  • Kan begrunde, organisere og kvalificere undervisning, i såvel rejser som genbesøg, med fokus på elevernes tilegnelse af interkulturelle kompetencer og mellemfolkelig forståelse.
  • Kan lede eleverne i nødvendig refleksion i mødet med det fremmede, som også er mødet med sig selv, både i udlandet og i Danmark.
  • Kan alene, og i samarbejde med kolleger, virke som inspirator og vejleder i skolens organisering af- og tilgang til det internationale, herunder have kendskab til konkrete uddannelsesprogrammer, online samarbejde, støttemuligheder mv.
  • Har viden om teoretiske tilgange til interkulturel kompetence og mellemfolkelig forståelse.
  • Har viden om internationale forskellige opfattelser af læring og kan formidle et bredt kultursyn.
  • Kan observere, identificere, analysere, sammenligne og reflektere over kulturelle udtryk og indtryk.
  • Kan formidle og vidensdele erfaringer med hvordan interkulturelle læreprocesser igangsættes, vedligeholdes og udvikles i en skoleorganisation.

 

Undervisere:

Michael Byram, Professor Emeritus, Durham University
Gert Biesta, Professor, Maynooth University
Britt Stochholm, Master i Fremmedsprogspædagogik, seminarielærer på Den frie Lærerskole (modulansvarlig)
Jakob Clausager Jensen, international konsulent i Efterskoleforeningen og Dansk Friskoleforening

Internater:

Pris:

Kr. 8.000  + moms – som dækker undervisning, vejledning, kost og logi på enkeltværelse.

Ansøgning:

Ansøgning om optagelse på PD-uddannelsen sker via nedenstående ansøgningsformular, hvor du også skal vedhæfte relevante bilag/dokumentation.

Kontakt:

Henvendelse vedr. yderligere oplysninger kan rettes til Den frie Lærerskoles administration:
Sekretær, Gitte Mørkenborg Olsen, kontor@laererskolen.dk, Telefon 62 24 10 66.
PD-Uddannelsesleder Bent Hansen – bent@laererskolen.dk