Læreruddannelse​

På Den frie Lærerskole arbejder vi med et helhedssyn på læreruddannelsen.

At være lærer er en mangesidet opgave. Der kræves en meget stærk faglighed, praktisk undervisningserfaring og udviklede relationskompetencer. Det sigter vi på i vores daglige undervisning.

Læreruddannelsen udfoldes i skolens folkestyre, hvor de studerende har væsentlig indflydelse på såvel udformningen af fagenes indhold, uddannelsens tilrettelæggelse og fokus, som dele af skolens økonomi. Herigennem udfordres de studerende konstant på deres viden, engagement og argumentation. Vi tror på, at når de studerende er med til at skabe og udvikle skolen som en del af deres læreruddannelse får de et indblik i at agere i og håndtere skolens helhed. Denne indsigt er i høj grad med til at opbygge en helstøbt læreridentitet.
Vi kalder det: Lærerskolen som lærestykke 

Værdier på Den frie Lærerskole

Fællesskab er for os en central værdi i læreruddannelsen. 
Mennesket er ingen ø som sejler alene rundt i verdenshavet. Mennesker har brug for fællesskab med andre for at kunne udvikle og udfolde sig.

 

Det gælder ikke mindst i skolens fællesskab, hvor børn og unge vokser op og lærer. At kunne skabe, vedligeholde og udvikle stærke fællesskaber er for os en central kompetence for en lærer fra Den frie Lærerskole.

Som studerende indgår du i et stort fællesskab, hvis omdrejningspunkt er læreruddannelsen. Derudover er der mange store og små fællesskaber, som tilsammen skaber en mangfoldighed af bevægelse, udtryk og indtryk, muligheder og nybrud. Det bærer altsammen med til det helhedssyn på lærerprofessionen, som vi stræber efter at udvikle i læreruddannelsen.  
Derfor forventer vi af vores studerende, at de bidrager aktivt til fællesskabet i deres studietid.  

I skolens værdigrundlag skriver vi, at “Læreruddannelsen på Den frie Lærerskole er en højst personlig sag, men ikke et privat projekt. Den er noget, man kun kan gøre sammen med andre”. Med dette ønsker vi både at udfordre dig til at træde ind i lærerprofessionen og til at skabe fællesskab med dine medstuderende.

Vi håber, at du her på vores hjemmeside vil blive inspireret til at overveje en læreruddannelse på Den frie Lærerskole.

Du er altid velkommen til at komme til Ollerup og se med dine egne øjne og deltage i skolens dagligdag – du vil ikke fortryde det!

 

Søg om optagelse på Den frie Lærerskole