Udtalelser

Der bliver flere gange i løbet af uddannelsen – både i de obligatoriske fag og i de studerendes liniefag – skrevet interne stikordsudtalelser.

For liniefagenes samt den målgrupperettede pædagogik / psykologis vedkommende danner disse stikordsudtalelser grundlag for de endelige fagudtalelser, der indgår i afgangsbeviset.

Stikordsudtalelserne fra de obligatoriske fag danner sammen med stikordsudtalelser fra projektforløb på 2. årgang og ugeopgaverne på 1. åg 2. årgang samt oplevelsen af den studerendes deltagelse i folkestyret og højskolelivet udgangspunkt for lærerrådets fællesudtalelse.

Derudover gives selvstændige udtalelser for den faglige hovedopgave på 4. årgang samt specialet på 5. årgang.

Afgangsbeviset vedlægges en udtalelse fra praktikskolen om praktikforløbet på 3. årgang.