Undervisningsplan og fag

Undervisningsplanen på Den frie Lærerskole er opbygget i tæt samarbejde mellem de studerende, lærerne og forstanderen. Den aktuelle undervisningsplan – U-18 – trådte i kraft august 2018.

Der foregår en løbende udvikling i uddannelsessystemet i almindelighed og inden for de frie skoler i særdeleshed, og der vil løbende opstå behov for mindre eller større justeringer af undervisningsplanen. 

Undervisningsplanen på Lærerskolen er derfor i en stadig udviklingsproces. Ofte kan vi inddrage nye elementer i den eksisterende struktur, og andre gange kræver det større ændringer.
Vi skaber selv uddannelsens indhold på baggrund af de prioriteringer, vi foretager. Det er derfor en fælles opgave at skabe aktualitet i uddannelsen som helhed.

Du kan hente studieordningen her