Den historiske baggrund

Det er noget ganske særligt at være lærer på en friskole, en efterskole eller en højskole. Det kræver naturligvis de samme faglige kundskaber som i andre skoleformer – men det kræver også, at man vil være lærer på en særlig og personlig måde. Lærerarbejdet på en fri skole er i lige så høj grad en livsform, som det er et arbejde.

Derfor har der, så længe disse skoleformer har eksisteret, været behov for at uddanne lærere, der netop var uddannet til dette særlige lærerarbejde.

I 1949 lykkedes det folk fra de tre frie skoleformer at indsamle tilstrækkeligt midler til at købe den da nedlagte Ollerup Højskole og oprette Den frie Lærerskole. hvis opgave blev, at indrette en uddannelse som til stadighed var egnet til at uddanne lærere til de frie skolers behov.


Lærerskolens uddannelse har altid omfattet såvel uddannelse til at undervise i de forskellige skolefag som uddannelse til at leve med i livet på en fri skole.

Til forskel fra mange andre offentlige uddannelsesinstitutioner er Den frie Lærerskole en holdningsskole, der arbejder ud fra et idémæssigt grundlag. Ideerne er opstået i midten af 1800-tallet, hvor N.F.S. Grundtvig og pædagogen Kristen Kold udviklede de tanker, som de frie skoler arbejder ud fra.

Vi lader os til stadighed inspirere af disse tanker og ideer – samtidig med at vores uddannelse også har blikket rettet mod den pædagogiske og teknologiske udvikling, der foregår i dag. Også bygningsmæssigt afspejles denne historie.